Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /home/nikmarsofia/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601

Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /home/nikmarsofia/public_html/wp-includes/plugin.php on line 601
Строителство | Никмар София ЕООД

Строителство

“НИКМАР” ЕООД изпълнява строително-монтажни работи в жилищното, промишленото и гражданско строителство – високо и ниско /инфраструктурно/ строителство, реконструкция и модернизация, текуща поддръжка и ремонт, строителни консултации и строително проектиране.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA“НИКМАР” ЕООД – София е динамична и постоянно развиваща се строителна фирма. Мениджърският екип на фирмата се състои от строителни инженери с висока квалификация и опит. Разполага и с добре обучен технически персонал, който пряко създава организацията на обектите. Във фирмата работят над 70 работници с дългогодишен опит, обособени в звена от различни специалисти. Фирмата разполага с информационна система за подобряване качеството на организация на работния процес:

  • за управление на персонала;
  • за управление на складовите запаси;
  • за управление на дълготрайните активи;
  • за управление на трудовите ресурси.

 

image003

“НИКМАР” ЕООД  е спечелило заслужено доверие на основните си доставчици поради редовното и в срок издължаване към тях. По-голяма част от дейността си фирмата развива в изграждане на хотелски комплекси  и еднофамилни къщи по южното ни Черноморие и гр.Хисаря. Качеството, точността при изпълнение, стриктното спазване на пусковите срокове и коректните отношения с останалите участници в инвестиционния процес правят фирма НИКМАР ЕООД – гр.София желан и търсен партньор на строителния пазар.

 

Фирмата разполага със строителна техника правеща ни незамисими и конкурентноспособни в бързо променящия се строителен сектор:image005

  • тежка механизация –   верижни и колесни багери, тежкотоварни камиони;
  • лека механизация – лекотоварен транспортен кран, машини и съоръжения за строителството.

“НИКМАР” ЕООД  е член на Камарата на строителите в България и притежава, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

  • Удостоверение № І –ТV  015581 – Първа група и може да извършва строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения, отговарящи  на изискванията от втора до пета категория.
  • Удостоверение № V – TV 010972 – Пета група – отделни видове СМР съгласно КИД – 2008

 

“НИКМАР” ЕООД  е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007